محمد علی وکیلیان زند

– کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت – ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

– کارشناسی در رشته مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

– عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

– برگزیده ششمین جشنواره شکوفایی فجر انقلاب اسلامی در حوزه تجاری سازی اختراعات