اکتبر 18, 2017

آموزش نرم افزار اجزاء محدود الکترومغناطیس Ansys Maxwell

شبیه سازی ، سیمولیشن دو بعدی سه بعدی ، پروژه ، آموزش ، زمان تحویل simulation ، هزینه ، مکسول ، ماکسول ، بهینه سازی ، طراحی ، پروزه درسی ، ارشد ، فوق لیسانس ، دکتری ، مگنت infoletica magnet ,  رله مغناطیسی ، محاسبه اندوکتانس ، محاسبه خازن ، انجام پروژه ، آموزش ، تدریس خصوصی ، تحویل پروژه ، اشباع مغناطیسی . درس الکترومغناطیس ، هسته فریت . ترانس . رله ، موتور ، ژنراتور ، شار شعاعی شار محوری ، بدون جاروبک ، سوییچ رلوکتانس ، سنکرون رلوکتانس